Хрватска и Србија потписале споразум о размени података националних мрежа система прецизног сателитског позиционирања, саопштено је данас из Републичког Геодетског завода.

Уговор о сарадњи у домену размене података сталних станица глобалног навигационог сателитског система (ГНШ)  потписали су, за Републику Србију, директор Републичког Геодетског завода Борко Драшковић и, за Републику Хрватску, директор Државне геодетске управе Данко Марковиновић.

На основу овог уговора, грађевинске фирме, пољопривредни произвођачи, научне институције, републички и органи локалне самоуправе и други корисници обрађених података сателитских система имаће на располагању податке већег степена поузданости позиционирања у граничном подручју Србије и Хрватске.

У Србији податке сателитских система, које примају станице глобалног навигационог сателитског система (ГНШ), обрађује контролни центар АГРОС мреже Републичког геодетског завода.

Тај центар сад ће обрађивати и податке које примају станице Валпово и Жупања у Хрватској. Заузврат ће контролни центар ЦРОПОС мреже Државне геодетске управе преузимати податке са станица у Сомбору и Шиду.

АГРОС мрежа је Активна геодетска референтна основа Србије коју чини 30 стално оперативних референтних станица које су распоређене на читавој територији Републике Србије на међусобном растојању од око 70 км. Те станице примају податке са сателитских система. Дистрибуција обрађених података врши се из контролног центра који се налази у седишту Републичког геодетског завода.

Корисници АГРОС-а на располагању имају сервисе за прецизну навигацију и аутоматско управљање грађевинским и пољопривредним машинама.

Оваквом оптимизацијом производних процеса омогућене су уштеде у људским ресурсима и редукција трошкова горива.

извор: www.nspm.rs/hronika/srbija-i-hrvatska-potpisale-sporazum-o-razmeni-podataka-nacionalnih-mreza-sistema-preciznog-satelitskog-pozicioniranja.html

1 глас