ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд — Предлог закона о оружју и муницији, који ће се данас наћи пред посланицима, предвиђа два нова услова за поседовање оружја.

Један услов је здравствена способност, а други оправдан разлог за набавку оружја.

Како се наводи у образложењу предлога закона, његовим доношењем требало би да буду остварена два циља, први је да омогући ефикасну контролу поседовања и промета оружја, а други је да легалним и савесним власницима оружја омогући да га несметано поседују и користе у законом дозовљене сврхе – лова, спорта, колекционарства И самоодбране.

Предложеним решењем се прецизира да ће поред оних услова за поседовање оружја који су постојали раније, као што су неосуђиваност за одређена кривична дела, прекршајна некажњаваност за одређене прекршаје, пословна споспобност, обука у руковању оружјем увести два нова услова.

Реч је о здравственој способности, која је ранија постојала као могућност, и то само приликом набављања оружја, као и оправдан разлог, што, како се наводи, раније није постојало.

Осим наведеног, полицији је остављена могућност, да по дискреционој оцени забрани поседовање оружја када основано процени да би га власник могао злоупотребити.

Такође, битна новина коју овај закон предвиђа је И издавање оружаног листа, као биометријског документа.

Као разлог за доношење тог закона, објављена је процена да у илегалном поседу има 200.000 до 900.000 комада оружја.

Такође, указано је да је у последњих пет година забележено више трагичних инцидената у којима је коришћено оружје.

Посебно се подсећа на вишеструко убиство у месту Јабуковац, када је девет особа изгубило живот, а још троје их је било рањено.

Извршилац је, подсећа се у образложењу, легално поседовао оружје, упркос чињеници да је душевни болесник што по важећем закону није изричито наведено као разлог за одузимање оружја.

Иначе, Предлог закона о оружју и муницији предвиђа и строже кажњавање за злоупотребе И несавестан однос према оружју, а појединим одредбама предвиђена је и забрана обављања делатности правним лицима и предузетницима којима је од стране надлежног органа одобрено бављење прометом оружја И муниције.

Када је реч о испуњавању другог циља, да се легалним и савесним власницима оружја омогући да га несметано поседују и користе, то ће се, између осталог, регулисати давањем повлашћног статуса регистрованим спортским стрелцима И колекционарима.

Новина у закону је И колекционарска дозвола која се може издати физичком лицу које поседује најмање пет комада регистрованог оружја из категорије Б и које располаже просторно-техничким условима за безбедно чување оружја.

Та дозвола служиће и као основ за набављање више оружја из категорије Б (ватрено оружје).

Предложени закон предвиђа да се муниција може набваљати неограничено, на основу оружаног листа, у калибрима за оружје које је регистровано, а уз поседовање колекционарске дозволу, може се набављати у свим калибрима.

Ношење оружја је такође предвиђено, уколико физичко лице докаже да му је лична безбедност битно угрожена, али га може носити само на начин којим не узнемирава друга лица, наводи се у образложењу предлога закона.

www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=18&nav_category=12&nav_id=959241

2 гласa