Резолуцијом о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске, коју је усвојила Народна скупштина Српске, дефинисана је неутралност Републике у односу на постојеће војне савезе, те да територија Српске не може бити отуђена на било који начин мимо Устава и закона, нити јој се може утврдити и уписати друго својство.
Република Српска - Фото: РТРС

Република СрпскаФото: РТРС

„Сваки покушај ускраћивања свих суверених права над територијом Српске сматраће се кршењем уставног поретка и међународног права и неће производити правно дејство“, наведено је у Резолуцији.

У овом документу је прецизирано да је Српска опредијељена да сваки будући статус координише са Србијом, као потписником Дејтонског мировног споразума.

„У складу с тим, Народна скупштина доноси одлуку о проглашавању војне неутралности Српске у односу на постојеће војне савезе до евентуалног расписивања референдума у Српској, на коме би била донесена коначна одлука о овом питању“, пише у Резолуцији.

Народна скупштина утврђује обавезу свих органа и институција Републике Српске на спровођење Резолуције, примјењујући уставне надлежности Републике. Свако супротно поступање биће санкционисано у складу са законом.

На поштовање Резолуције, Народна скупштина обавезује све представнике из Републике Српске у заједничким институцијама БиХ јер су бирани у Српској која је по уставу и закону изборна јединица. Обавеза се односи и на представнике из Републике Српске у међународним организацијама и форумима.

Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу и све друге органе и институције да обавјештавају скупштину о активностима које предузимају на спречавању покушаја кршења Дејтонског споразума и Устава Републике.

Претходно донесени акти Народне скупштине Републике Српске, који се односе на пуноправно чланство у војним савезима, престају да важе.

У Резолуцији се напомиње да је Република Српска трајно опредијељена за поштовање уставног поретка БиХ настале међународним уговором уз гаранције великих сила и потписе Србије и Хрватске. Дејтонски споразум је дио међународног права и његови анекси као проведбени споразуми могу се мијењати само уз споразуме страна – Републике Српске и Федерације БиХ.

Према Уставу, Република Српска је јединствен и недјељив уставноправни ентитет у саставу БиХ, самостално обавља уставотворне, законодавне, извршне и судске функције које нису изричито анексом четири – Уставом БиХ додијељене институцијама БиХ.

Територија Републике Српске је јединствена, недјељива и неотуђива у складу са чланом три и анексом два Дејтонског споразума под називом Споразум о пограничној линији између ентитета и односним питањима.

„Територија Српске у проценту 49 и 51 одсто територије Федерације БиХ су неотуђиво право у оквиру међународно признатих граница БиХ. То потврђује и арбитражна одлука којом је успостављен Брчко дистрикт као сувласништво оба ентитета, без успостављања територије БиХ“, истакнуто је у Резолуцији.

Извор: СРНА

www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=274174

1 глас