Висина пензије ће се мајкама и у наредних 15 година рачунати по старом; Одлаже се примена члана Закона код жена које имају једно или двоје деце

 

 

 Фото: Петар Милошевић

         Фото: Петар Милошевић

ПРИПАДНИЦЕ лепшег пола које имају једно или двоје деце за признавање посебног стажа мораће да сачекају до 2032. године! Иако је Законом о ПИО планирано да им се уз остварени радни стаж „рачунају“ и деца за коначан обрачун висине пензије, ова одредба је у наредних 15 година стављена „ад акта“. Одлагању не подлежу само мајке троје деце.

Како објашњавају у ПИО фонду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању који се примењује од 1. јануара 2015. године садржи члан којим се уређује утврђивање посебног стажа у трајању од шест месеци осигураницама-женама које су родиле једно дете, односно годину дана дамама које имају двоје, али је примена ове одредбе одложена до почетка 2032. године.

– Тек тада ће оне моћи да подносе захтеве за утврђивање посебног стажа, без обзира на то када су деца рођена – кажу у ПИО.

Ова врста стажа се не узима у обзир при утврђивању да ли осигураница испуњава услове за пензију, али је важна при одређивању висине пензионог чека. У тој процедури се посебан стаж сабира са стажом осигурања и чини укупан, пензијски стаж који је део једначине којом се рачуна висина пензије.

– То значи да су при одређивању пензије оба стажа изједначена у обрачуну и једнако утичу на крајњи износ – објашњавају у ПИО. – Примера ради, уколико се осигуранику на основу 20 година стажа на послу утврди пензија у висини од 30.000 динара, посебан стаж у трајању од две године би ту пензију повећао за 10 одсто, па би она износила 33.000 динара. Жена која има двоје деце, на исти број година стажа, 20, добила би повећање од пет одсто, то јест 31.500 динара пензије.

Како је Законом укупно трајање пензијског стажа за утврђивање висине пензије ограничено на 45 година, то значи да ово ограничење важи и при урачунавању посебног стажа, па будући пензионери треба и о томе да воде рачуна. Пензијски стаж који прелази укупно 45 година не утиче на износ чека.

– Поједини државни органи, попут градских управа, нуде олакшице онима који имају посебан стаж, нарочито уколико је он утврђен по основу учешћа у оружаним акцијама – истичу у Фонду. – Ове олакшице огледају се, најчешће, у умањеним месечним рачунима за комуналије или трошковима превоза. Ипак, како се не ради о правима из пензијског и инвалидског осигурања, нити овакве олакшице одобрава Фонд, пензионерима сугеришемо да се о њима распитају у локалним удружењима.

За разлику од стажа осигурања, који се утврђује на основу пријава регистрованих у матичној евиденцији, посебан се искључиво утврђује по захтеву осигураника, и то решењем.

КРШТЕНИЦЕ КАО ДОКАЗ

МАЈКЕ које су родиле треће дете уз захтев за утврђивање посебног стажа прилажу изводе из матичне књиге рођених за сву децу. Посебан стаж им се утврђује у трајању од две године и не везује се за одређени календарски период, односно у овом случају постојање обавезног осигурања по било ком основу нема утицаја на начин утврђивања пензијског стажа.

www.novosti.rs

0 гласовa