Свака друга млада особа у Србији нема посао, а млади који су запослени изложени су различитим облицима експлоатације.

 Фото: Петар Милошевић

БЕОГРАД – Свака друга млада особа у Србији нема посао, а млади који су запослени изложени су различитим облицима експлоатације, подаци су данас саопштеног истраживања „Млади у Србији 2015“.

На округлом столу „Како живе, у шта верују и чему се надају млади у Србији?“, који су организовали СеЦонС група за развојну иницијативу и Фриедрић Еберт фондација, представљени су резултати тог истраживања.

Коауторка истраживања и студије Драгана Станојевића казала је да четвртина стабилно запослених и петина младих који истовремено раде и школују се раде више од 50 сати недељно, често без надокнаде за прековремени рад.

Она је додала да 7,4 одсто младих у Србији истовремено ради и школује се, а нефлексибилност система образовања чини две трећине младих у великој мери материјално зависним од родитеља.

Коауторка истраживања и студије Смиљка Томановић казала је да је образовна неједнакост међу младима у Србији очигледна и да се генерацијски преноси.

„Млада особа чији родитељи имају завршену основну школу има 4,2 пута мању могућност да заврши средњу школу, а чак 79 пута мању могућност да стекне више или високо образовање“, казала је она.

Истраживање које је током 2015. године СеЦонС група за развојну иницијативу спровела на репрезентативном узорку у Србији показало је да је степен формалног учешћа младих у политици, пре свега исказан кроз чланство у политичким партијама, међу највишим у Европи.

Претпоставља се да је то чланство инструментално, с циљем лакшег проналажења посла, с обзиром да су млади претежно пасивни, а не активни чланови странака.

„Млади у Србији су готово уједначено позиционирани на скали левица-десница. Највише верују војсци и верским организацијама, а мање политичким институцијама – скупштини, влади и политичким партијама“, пише у саопштењу.

извор: www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:607032-Свака-друга-млада-особа-у-Србији-нема-посао

0 гласовa