Стопа ризика од сиромаштва у Србији у 2015. години износила је 25,4 одсто, приближно колико и у 2014. години, саопштио је данас Републички завод за статистику.

Како је објашњено, та стопа не показује да је сваки четврти становник Србије сиромашан већ да постоји ризик да то буде.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености када се посматрају сви фактори који на то могу да утичу у прошлој години износила је 41,3 одсто.

Грађани од 18 до 24 године највише су изложени ризику од сиромаштва (30,3 одсто), као и они млађи од 18 година (29,9 одсто), док је најнижа стопу ризика од сиромаштва за старије од 65 година (19,7 одсто).

Највећу стопу ризика од сиромаштва имају чланови домаћинствима у којима су две одрасле особе с троје или више издржаване деце (35,8 одсто), као и самохрани родитељи с једним дететом или више издржаване деце (35,4 одсто).

У зависности од радног статуса најизложенија ризику од сиромаштва су незапослени (46,2 одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (8,5 одсто). Код самозапослених та стопа износи 37,3 одсто, а код пензионера је 15,2 одсто.

Анкета о приходима и условима живота је по трећи пут спроведена у Србије, у периоду од маја до јула 2015. године, а анктерирано је 5.680 домаћинстава. (Ецономy.рс, 2. април 2016.)
Поставио: Ецономy.рс.

www.economy.rs/vesti/24115/Svaki-cetvrti-stanovnik-Srbije-blizu-granice-siromastva.html

3 гласa