У Друштву за подизање Меморијалног центра српским жртвама геноцида у 20. веку ових дана ће бити завршен један од најзначајнијих послова – израда библиографије објављених радова о српским страдањима.

Василије Крестић

– Реч је о првој библиографији те врсте код нас у којој су дати уобичајени подаци о објављеним радовима у којима је тема страдање лица српске националности на просторима бивше Југославије од 1914. до 1995. године. Библиографија је основа за сва будућа истраживања ове проблематике – истиче председник Управног одбора академик Василије Крестић.

Аутор библиографије објављених радова о српским страдањима је Јово Бајић уз помоћ и подршку Архива САНУ. Финансијска средства за овај пројекат су обезбедили суоснивачи Друштва „Нићифор Аничић“ и др Милоје Милићевић.

www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/558691/Svi-spiskovi-ubijenih-na-jednom-mestu

2 гласa