ОДЛУКОМ ВЛАДЕ АГЕНЦИЈА ПРЕСТАЛА ДА ПОСТОЈИ 5. НОВЕМБРА
– НАКОН ДВА ПОКУШАЈА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

УПРАВА Танјуга поднела је захтев за одобрење новчаног износа за отпремнине за запослене и он ће у кратком року бити разматран у складу са процедуром, саопштено је данас Бети у Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања.

Како се наводи, Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину примењује се на субјекте приватизације који су у надлежности Агенције за приватизацију.

Захтев за обезбеђивање средстава за решавање вишка запослених се подноси министарству надлежном за послове запошљавања. Уз захтев се доставља одговарајућа пратећа документација која је прописана том одлуком, навело је Министарство.

Одобравање средстава за решавање вишка запослених из буџета Србије спроводи се на предлог Радне групе за разматрање и оцену документације Програма, коју чине представници различитих институција и социјалних партнера.

Радна група разматра поднете захтеве када подносилац захтева достави комплетну документацију у складу са том одлуком.

За решавање вишка запослених у субјектима приватизације из портфеља Агенције за приватизацију обезбеђена су средства у буџету Србије која у овом тренутку нису у потпуности утрошена, навело је Министарство.

Владином одлуком агенција Танјуг престала је да постоји 5. новембра, након два безуспешна покушаја приватизације.

У Владиној одлуци о правним последицама престанка рада агенције Танјуг наводи се да ће Танјуг исплатити све неисплаћене зараде и друга примања која су запослени остварили по основу рада у Танјугу до дана престанка радног односа.

У одлуци се додаје и да запослени остварују право на отпремнине у складу са Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину.

Директор Танјуга, по исплати зарада, отпремнина и других обавеза, поднеће Агенцији за привредне регистре пријаву ради брисања Танјуга из Регистра привредних субјеката, наводи се у одлуци и додаје да ће директор Танјуга за обављање послова у вези са престанком рада Танјуга ангажовати по уговору потребан број извршилаца.

По брисању Танјуга из Регистра привредних субјеката, Регистратор медија ће по службеној дужности избрисати медиј чији је Танјуг издавач из Регистра медија, пише у Одлуци.

Бета

извор: http://fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/tanjug-zatrazio-otpremnine-po-izmirenju-obaveza-sledi-brisanje-u-agenciji-za-privredne

0 гласовa