ЗAГРEБ – Удео особа стариjих од 65 година у Хрватскоj износио jе 2011. године 17,7 одсто становништва, а стручњаци процењуjу да jе до 2014. њихов удео порастао на 18,6 посто, речено jе на Хрватском геронтолошком и гериjатриjском конгресу у Oпатиjи.

Tо значи, како преноси портал Сеебиз, да би се трошкови у здравству за десетак година могли удвостручити, ако се систем не прилагоди демографским променама и стариjоj популациjи с растућим здравственим потребама.
Проjекциjе указуjу да ће до 2025. у хрватскоj популациjи удео стариjих људи од 65 година достићи високих 27,4 процента, а због дужег животног века порашће и удео хроничних болести, коjе данас представљаjу 70 одсто свих болести, речено jе на том скупу.
„По проjекциjи за 2014. годину, у Хрватскоj очекивано траjање живота при родењу за оба пола износи 77,6 године. За жене jе то 80,5 година, а за мушкарце 74,6 година“, рекла jе Споменка Tомек Роксандић, руководилац Центра за геронтологиjу Наставног завода за jавно здравље „Др. Aндриjа Штампар“.
O убрзаноj демографскоj промени сведочи и податак да се у десет година у Хрватскоj удвостручио удео стогодишњака, односно особа изнад 95 година.
„Док jе 2001. године стогодишњака било 1.455 (1.132 жене и 323 мушкарца), попис становништва из 2011. показао jе да их jе било 2.201 (1.719 жена и 482 мушкарца), што показуjе да се у десет година њихов броj у друштву повећао за 51 одсто“, каже Tомек Роксандић.
фото Танјуг/ Д.Kуjунџић, илустрациjа
1 глас

СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ