БЕОГРАД – Трговински дефицит Србије за 2015. порастао је на 4,36 милијарди евра, а извоз је био за 10 одсто мањи него 2014. Разлог за раст дефицита је оргомно смањење извоза.

Изражено у доларима, лањска робна размена Србије са светом је износила 31,58 милијарди долара, или 10,9 одсто мање у односу на исти период претходне године, а овај пад је последица јачања долара како у односу на динар, тако и у односу на евро.

Извоз робе, изражен у еврима, прошле године је вредео 12,02 милијарде, и за 7,8 одсто је већи него 2014, док је увоз износио 16,39 милијарди евра, што представља повећање од 5,8 процената у односу годину дана раније.

Прерачунато у доларима, извезено је робе за 13,36 милијарди (пад од 10 одсто у односу на претходну годину), а увезено за 18,21 милијарду долара (за 11,6 одсто мање).

Дефицит је износио 4,36 милијарди евра, што је повећање од 0,6 одсто у поређењу са 2014. годином, док је у доларској вредности дефицит у робној размени пао за 15,8 одсто на 4,85 милијарди.

Највеће учешће у извозу Србије имао је Регион Војводине (32,1одсто), следе Шумадија и Западна Србија (28,9), Београдски регион (22,8), и Јужна и Источна Србија (16,1 одсто). Када је реч о увозу, предњачи Београдски регион са уделом од 43,7 одсто, затим Војводина (28,1), Шумадија и Западна Србија (17,2) и Јужна и Источна Србија (10,2 одсто.)

Највише робе је извезено у Италију (2,16 милијарди долара), Немачку (1,67 милијарди), Босну и Херцеговина (1,17 милијарди), Румунију (745 милиона) и Руску Федерација (724 милиона долара).

С друге стране, Србија је највише производа увезла из Немачке (2,25 милијарди долара), Италије (1,92 милијарде), Руске Федерације (1,74 милијарде), Кина (1,54 милијарде) и Мађарске (867 милиона долара).

Земље чланице Европске уније чине 63,8 одсто укупне размене, а други по важности партнер су земље ЦЕФТА, у које је извезено робе за 2,48 милијарди долара а увезено за 750,9 милиона долара, при чему је покривеност увоза извозом 331 проценат.

Посматрано појединачно по земљама, суфицит у размени остварен је са бившим југословенским републикама: Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом, а од осталих земаља истиче се и суфицит са Италијом, Румунијом, Бугарском.

Највећи дефицит јавља се у трговини са Кином (због увоза телефона за мрежу станица и лаптопова) и Руском Федерацијом (због увоза енергената, пре свега, нафте и гаса), саопштио је РЗС.

(РТВ)

извор:91.222.7.145/hronika/trgovinski-deficit-srbije-prosle-godine-porastao-na-446-milijardi-evra-izvoz-opao-za-10-odsto.html

0 гласовa