Београд – Србија се у јулу по основу продаје државних обвезница у еврима задужила за 145,4 милиона евра, саопштила је Народна банка Србије.

С друге стране, Србија је из девизних резерви у јулу издвојила 52,3 милиона евра за доспеле хартије од вредности деноминоване у евре, док су обавезе према међународним кредиторима износиле 47,5 милиона евра.

Девинзне резерве Народне банке Србије су на крају прошлог месеца износиле 10,63 милијарди евра. Тиме је обезбеђена покривеност новчане масе (М1) од 290 одсто и око седам месеци увоза робе и услуга. Девизне резерве умањене за обавезну девизну резерву банака и средства повучена од Међународног монетарног фонда у оквиру аранжмана закљученог 2009. године износе 8,4 милијарди евра.

Највећи девизни прилив у јулу остварен је по основу интервенција НБС на међубанкарском девизном тржишту – 230 милиона евра. Од коришћења кредита и донација добијено је 38,1 евро, као и раније споменутих 145,4 милиона евра од продаје хартија од вредности. Нето прилив по основу девизне обавезне резерве износио је 17,2 милиона евра.

www.vaseljenska.com/ekonomija/vratili-100-a-zaduzili-se-145-miliona-evra-proslog-meseca/

1 глас