СAРAJEВO – Укупна задуженост Босне и Херцеговине (БиХ) износила jе на краjу прошле године 11,9 милиjарди KM (6,08 милиjарди евра), према информациjи коjу jе данас разматрала Kомисиjа за финансиjе и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.

Kако преноси портал Kлиx, спољни дуг БиХ износио jе, закључно са краjем прошле године, 8,4 милиjарде KM (4,3 милиjарде евра) а унутрашњи око 3,5 милиjарди KM (1,8 милиjарди евра).

Закључно са истим датумом, уговорено jе спољних кредита у укупном износу 12,8 милиjарди KM.

Што се тиче структуре спољног дуга, учешће „старог“ дуга у укупном износи  17,91 одсто, и показуjе тенденциjу пада, с обзиром на то да jе његов удео у 2014. години износио 19,65 процената а у 2013. години 21,75 одсто, наводи се у тексту.

извор: www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=253412

1 глас