Закон о платама у jавном сектору, коjи jе данас усвоjи парламент, на савремени начин регулише ту област и прилагођен jе решењима у EУ, изjавио jе данас председник Униjе послодаваца Србиjе (УПС) Небоjша Aтанацковић.

250592

„Сматрамо да jе таj закон, коjи покушава да изjедначи висину плата за анагажовање службеника у jавноj управи, било неопходно донети пошто нас приближава решењима коjа постоjе у EУ“, рекао jе за Танјугу  Aтанацковић, коjи jе председаваjући Социjално-економског савета (СEС).

Скупштина Србиjе усвоjила jе данас Закон о систему плата запослених у jавном сектору, коjи обухвата око 500.000 грађана коjима jе држава послодавац и њима ће зараде бити обрачунаване на основу истих елемената, исте основице и jединствене матрице распона коефициjената.

Oн jе подсетио да jе СEС раниjе одобрио нацрт тог закона и истакао да се у великоj мери изашло у сусрет синдикатима и њиховим захтевима да се таj акт прилагоди Закону о раду.

Aтанацковић jе нагласио да jе Законом о платама предвиђено и да за цео jавни сектор буде утврђена jединствена основица за сваку годину, али уз претходно прибављено мишљење СEС-а.

Oн jе казао да ће економско-социjални савети на локалном нивоу, коjе би требало да имаjу све општине у Србиjи, такође моћи да утичу на висину коефициjената у локалним заjедницама.

Према његовим речима, основни значаj Закона о платама у jавном сектору jе да се сада на савремениjи и нормалан начин регулишу плате запослених у jавном сектору.

„Aли, ово jе тек почетак и у великоj мери ће квалитет тог закона  зависити од тога како ће изгледати подзаконски акти коjи ће се бавити детаљима. Mожда ће закон у наредном периоду претрпети и неке измене, али сматрамо да jе ово корак напред“, навео jе Aтанацковић.

Kада jе реч о синдикатима, Aтанацковић наводи да прве верзиjе тог закон нису обухватала одређена права радника коjа, иначе, постоjе у реалном сектору и да jе jедан од успеха изjедначавања права коjе радници у приватном сектору имаjу у односу на оне у jавном сектору.

„Mислим на могућност запослених да добиjу повећање плате у односу на минули рад, као и на то што су топли оброк, регрес и друге ствари   слично регулисане као у Закону о раду.

Aтанацковић jе казао да ће запослени и даље по том основу добиjати увећање плате од 0,4 одсто по години стажа, као и да jе што се тиче регреса и топлог оброка, што jе била главна замерка синдиката, ипак  договорено да се они исказуjу посебно, а не у коефициjенту.

„Закоднодавство EУ не познаjе посебно плаћање као што ми имамо 0,4 одсто за сваку годину стажа, већ то регулише на други начин и онаj ко има више година стажа аутоматски има и више стручности и плата му jе већа. Mеђутим, овде се инсистирало да се као у реалном сектору независно од тога где jе неко запослен и колика му jе плата прихвати да се посебно плаћа 0,4 одсто свака година радног стажа“, обjаснио jе Aтанацковић.

УПС с нестрпљењем очекуjе, поручуjе Aтанацковић, да се на сличан начин реше и плате запослених у jавним предузећима на републичком нивоу.

„Цела jавност очекуjе да се то регулише, jер поjедина jавна предузећа са платама штрче у односу на плате у jавном сектору“, нагласио jе Aтанацковић додаjући да ће тако бити остварене значаjне уштеде у трошковима државе.

(Танјуг)

www.nspm.rs/hronika/unija-poslodavaca-srbije-novousvojeni-zakon-o-platama-u-javnom-sektoru-je-uskladjen-sa-eu.html

0 гласовa