Београд – Обука за стицање лиценце за професионалне управнике зграда почеће данас у Привредној комори Србије за првих 110 полазаника, најавила је директорка Центра за едукацију ПКС-а Мирјана Ковачевић.
(Фото: VVimages - free photography / Васељенска ТВ)
(Фото: VVimages – free photography / Васељенска ТВ)

„Полагање испита би требало да буде у последњој недељи јуна, тако да бисмо у јулу могли да имамо прве професионалне управнике“, рекла је Ковачевићева Танјугу.

Обука ће почети у седишту ПКС-а, у Ресавској улици у Београду, и трајаће седам дана.

„Предвиђено је 50 школских часова током седам дана, тако што ће шест дана полазници радити по седам часова, а седмог дана ће имати осам часова“, навела је она.

Како каже, обука не само да ће спремити полазнике за испит већ ће им дати и довољно информација и практичних вежби да могу квалитетно да обављају овај посао.

Теме обуке су: правни оквир у вези са коришћењем, управљањем и одржавањем зграда, административни и финансијски апекти управљања зградом, каратеристике зграде, одржавање зграде и безбедносне процедуре, као и комуникација.

Ковачевић је рекла да је законом предвиђено да се најмање два пута годишње организују обуке и испити за стицање лиценци.

И општине регрутују управнике зграда

Она је истакла да ће број обука током године зависити од захтева и то не само у Београду већ широм Србије, у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и другим градовима, пошто је интересовање заиста велико.

Физичко лице да би стекло квалификацију професионалног управника треба да има најмање средњу четворогодишњу школу, положен испит и лиценцу, као и да буде уписано у регистар који води ПКС, а у који се не може уписати осуђивано лице за кривично дело које га чини недостојним или неподобним за обављање послова професионалног управника.

Пословима професионалног управљања могу да се баве привредна друштва или предузетници (организатор професионалног управљања), ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника.

Организатор професионалног управљања има право да се бави пословима професионалног управљања ако има најмање једно лице у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, уписано у регистар професионалних управника који води ПКС.

„Очекује се отварање између 15.000 и 20.000 радних места“

Помоћница министарке грађевинарства Јованка Атанцковић је раније рекла Танјугу да ће велики број грађана моћи да се запосли, као и да се на основу искустава земаља у окружењу очекује отварање између 15.000 и 20.000 нових радних места.

Како је рекла, професионални управнци ће у Србији моћи да зараде и много више од просечне плате, ако се одржава већи број зграда и станова, што се и очекује у наредном периоду.

Атанацковићева је додала да досадашња искуства, са фирмама које су се професионално бавиле тим послом у Србији, показују да за одржавање двадесетак зграда може да се заради месечна плата од око 55.000 динара.

Крио се у кући 15 година: Ухапшен ратни управник „Лоре“

Она је рекла да ће професионални управници са лиценцом моћи да буду запослени код некога, сами да оснују фирму или да се уз минимална улагања региструју као предузетници и сами за себе обављају тај посао.

Према њеним речима, у Србији се тренутно цена за професионалног управника по стану креће између 200 и 350 динара.

Неке земље у окружењу су увеле професинално управљање као обавезно, док је код нас то на добровољном принципу, што значи да станари могу сами да изаберу управника или да ангажују професионалног са лиценцом.

У зградама које ни на који начин не реагују на законске обавезе, локална самоуправа ће по пријави инспектора или било ког власника стана у тој згради својим решењем да именује принудног професионалног управника.

„Тај принудни део станари могу да обуставе када се организују у складу са законом, што значи нађу управника између себе или ангажују неког другог професионалног управника“, навела је Атанацковићева.

Према закону регистар професионалних управника и регистар стамбених заједница треба да буду успостављени до 1. јануара 2018. године односно 12 месеци након ступања на снагу Закона о становању.

Услуге професионалних управника ће бити доступне 24 сата и то седам дана у недељи, тако да ће станари увек моћи да пријаве било који квар у згради или проблем, на пример буке или ремећења кућог реда.

Законом о становању и одржавању зграда којим се установљава професија професионалног управника, ПКС је добила овлашћења да установљава и води регистар професионалних управника, доступан на порталу ПКС, организује полагање испита за професионалног управника, издаје и одузима лиценце, утврђује права, дужности и етичке норме понашања у обављању ове делатности.

ПКС је, такође, надлежна да организује судове части за утврђивање повреда професионалних стандарда и норматива (професионалне одговорности), као и за изрицање мера за те повреде.

Правилник о програму испита и начину полагања, као и условима за стицање и одузимање лиценце и садржини регистра професионалних управника примењује се од 6. маја ове године, а њиме се уређују: програм испита, теме и области и начин полагања, критеријуми за стицање и одузимање лиценце за обављање послова професионалног управника, као и садржина регистра професионалних управника, у складу са одредбама Закона.

Танјуг

www.vaseljenska.com/vesti-dana/uposljavanje-naprednih-kadrova-za-kucnu-spijunazu-pocinje-obuka-za-profesionalne-upravnike-zgrada/

1 глас