БЕОГРАД – Уставни суд Србије оценио је да оспорени Закон о привременом уређивању начина исплате пензија није у супротности са Уставом и потврђеним међународним уговорима.

Уставни суд је утврдио да из оспореног Закона следи да се њиме уводе интервентне мере које се предузимају да би се у условима економске кризе очувала финансијска одрживост пензијског система, што знаци могућност редовне исплате пензија, наводи се у саопштењу које је објављено на сајту суда.

Како се наводи, Уставни суд је на седници одржаној 23. септембра окончао поступак оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и након анализе одредаба оспореног Закона са становишта свих битних навода иницијатора, нашао је да нема основа за покретање поступка за утврдивање неуставности овог Закона и његове несагласности са потврђеним међународним уговорима.

Уставни суд је оценио као значајно и то што највећи број пензионера није обухвацен прописаним мерама, јер се оне не односе на пензионере чија је висина утврђене пензије до 25.000,00 динара, којих, према подацима које је Суд прибавио, у Републици има више од 750.000.

Имајући у виду и то да у овом тренутку најнижа пензија утврђена у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању износи свега нешто више од 13.000,00 динара (при цему је за тзв. пољопривредне пензионере најнижа пензија цак око 10.000,00 динара), Уставни суд је оценио да је „заштићеним“ износом од 25.000,00 динара, у реалним економским приликама у којима се друштво налази, спорним Законом обезбеђено старање о економској сигурности пензионера, а што представља уставни налог из цлана 70. став 2. Устава.

Када је рец о пензијама које су обухвацене законом предвиденим мерама, Уставни суд сматра да су основане тврдње иницијатора да пензија која је стецена у складу са законом представља имовину пензионера, али указује да из Устава не произлази гаранција пензијског давања у одреденом износу, јер је ограницење имовинских права, под одреденим условима, дозвољено и према нашем Уставу и према Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода.

Полазећи од тога да су прописане мере уређене законом, да се Законом не дира у право на пензију, да су мере прописане ради постизања легитимног циља јер је стварање услова за редовну исплату пензија макар и у умањеном износу у општем и јавном интересу, затим да постоји сразмерност у прописивању мера, јер су овим мерама мање погођена лица са нижим пензијама, и с обзиром на то да је рец о мерама привременог карактера, Уставни суд је оценио да се не могу прихватити као основани наводи иницијатора о несагласности оспореног Закона са Уставом и потврденим међународним уговорима.

www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:568843-Уставни-суд-одлучио-Смањење-пензија-у-складу-са-Уставом

0 гласовa