Влада Републике Српске утврдила је предлог закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, по хитном поступку.

Бања Лука

Тим законом уређује се начин обраде и објављивања резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. за територију Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Резултате пописа објављује Завод за статистику Републике Српске према Програму обраде података.

Програм обраде података доноси Завод након што се предлог програма претходно размотри и усагласи од Пописног бироа Републике Српске.

Програмом обраде података уређују се начин обраде података и садржај обрадних табела, а донијеће га Завод у року од 30 дана од дана ступања на снагу тог закона.

Резултати пописа биће објављени у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу тог закона.

Циљ доношења тог закона је објављивање поузданих и методолошки исправних података из пописа који је спроведен 2013. на територији Републике Српске.

Влада Српске донијела је такву одлуку пошто власти БиХ нису поништиле резултате пописа који су недавно објављени без сагласности тог ентитета.

www.princip.me/po-hitnom-postupku-vlada-republike-srpske-utvrdila-predlog-zakona-o-popisu/08/07/2016/

3 гласa