Влада Србије планира да се у 2017. години задужи за око 858,8 милијарди динара, како би финансирала буџетски дефицит и отплатила главницу дуга за позајмице узете од домаћих и страних кредитора за директне и индиректне обавезе државе. За 2016. годину планирано макисмално задужење било је 662 милијарде динара.

Предлогом буџета за идућу годину, који је достављен Скупштини, предвиђено је да кредити од домаћих и међународних финансијских институција и иностраних влада буду у укупном износу од највише 150,2 милијарде, а у 2016. је то било ограничено на 90,1 милијарду.

Емитовањем хартија од вредности на домаћем тржишту у домаћој и иностраној валути држава ће се задужити до 583,5 милијарди динара (у 2016. је било максимално 450 милијарди), а продајом еврообвезница на страном тржишту обезбедиће се 124,5 милијарди динара (122,5 милијарди у 2016.)

Предлогом закона о буџету за 2016. годину предвиђени су приходи од 1.092,9 милијарди динара (у 2016. приходи били планирани на 997,4 милијарде), а расходи 1.162 милијарди динара (у 2016. години 1.119 милијарди), тако да ће дефицит износити 69,1 милијарду динара (121,8 милијарди у 2016).

Буџет је планиран на основу прогнозе да ће у 2017. години раст БДП-а износити три одсто, а да ће инфлација бити 2,4 одсто. Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 916,8 милијарди динара, од чега је наплата ПДВ-а 466 милијарди. Расходи буџета за запослене износиће 253,8 милијарди, а дотације социјалним фондовима око 233 милијарде динара.

Трошкови буџета за субвенције износиће око 84,4 милијарди динара, од чега су субвенције пољопривреди 31,6 милијарди, за железницу 15,9 милијарди, привреду 14,3 милијарди, путеве 6,6 милијарди, а за културу четири милијарде и туризам 893 милиона динара.

По оцени Владе, у 2017. години ће лична потрошња бити увећана за 1,4 одсто, (у 2016. процењени раст био је 0,6 одсто) а државна потрошња ће порасти 1,6 одсто (у 2016. је процена раста била 3,9 одсто).

www.nspm.rs/hronika/vlada-srbije-planira-da-se-u-2017.-godini-zaduzi-za-oko-8588-milijardi-dinara.html

0 гласовa