Портал Бебац затражио је Владе да хитно обустави наплаћивање солидарног пореза породиљама на закаснеле, па потом обједињене накнаде за породиљско боловање.

„Обрачуном солидарног пореза, Влада Србије је породиље не само преварила већ и поткрала. Ускратила им је накнаде за породиљско боловање, чиме их је егзистенцијално угрозила, уместо да их подржи у ситуацији када им породица постаје богатија за нови живот, а потом их је буквално и поткрала, обрачунавши им порез на кумулативно исплаћена породиљска боловања“, наводи се у саопштењу тог портала.

Послодавци ојаде труднице, а властодржачки порези их онда докрајче

Како је објашњено, породиљама је опорезована закаснела, обједињена исплата породиљског боловања која је премашила износ од 60.000 динара, односно она је умањена за 10 одсто, као и све исплате у јавном сектору обрачунате до 1. новембра 2014. године.

Портал Бебац је затражио да влада у што краћем року донесе уредбу на основу које ће Пореска управа све породиље ослободити солидарног пореза, прихватањем њиховог приговора на умањивање обрачунате накнаде.

трудница

До сада је Пореска управа одбацивала све доказе породиља како им је солидарни порез обрачунат због обједињених закаснелих накнада за породиљско боловање.

Солидарни порез се обрачунавао од 1. јануара до 31. октобра 2014. на зараде и друга месечне исплате у јавном сектору веће од 60.000 динара месечно.

Бета

извор:www.vaseljenska.com/ekonomija/vlada-srbije-prevarila-i-potkrala-porodilje/

3 гласa