БЕОГРАД – Влада Србије усвојила је други ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) и задужила своју Канцеларију за европске интеграције да је тромесечно извештава о његовом спровођењу, саопштила је данас та канцеларија.

У саопштењу Канцеларије за европске интеграције се наводи да је Влада Србије јуче усвојила други ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ који представља план усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама ЕУ.

Тај документ садржи преглед мера и активности за достизање потпуне усклађености са свим правима и обавезама које из тих тековина проистичу, додаје се у саопштењу.

НПАА је други пут ревидиран пошто је завршен процес скрининга, односно детаљног упознавања са правном тековином ЕУ и сагледавања тренутног стања и изазова у усклађивању.

У саопштењу се наводи да ће се ревидирани план примењивати до 31. децембра 2018. године имајући у виду циљ Србије да у потпуности буде спремна да преузме обавезе из чланства до краја те године и оквирни циљ да приступи ЕУ 2021. године.

НПАА је и основа за припрему преговарачких позиција у поглављима у преговорима о чланству Србије у ЕУ, треба да омогући праћење обавеза преузетих у поглављима током преговора, и један је од показатеља напретка ка затварању поглавља.

„НПАА ће, у складу са потребама, и у наредном периоду бити ревидиран, узимајући у обзир остварене кораке током преговора о приступању, као и развој правних тековина у Европској унији, које је држава кандидат у обавези да прихвати у облику у којем су у тренутку приступања“, наводи се у саопштењу.

НПАА дефинише развојне и стратешке циљеве, одговарајуће политике, реформе и мере потребне за остваривање тих циљева, утврђује детаљни план усклађивања законодавства и дефинише људске и буџетске ресурсе, као и остале фондове потребне за спровођење планираних задатака.

Тим документом се утврђују и задаци који се морају спроводити како би се испунили политички и економски критеријуми приступања ЕУ.

Такође, утврђују се и детаљан план, временски оквир и приоритети усвајања прописа и одређује органе одговорне за њихову припрему, наводи се у саопштењу Канцеларије за европске интеграције.

www.nspm.rs/hronika/vlada-srbije-usvojila-drugi-revidirani-nacionalni-program-za-usvajanje-pravnih-tekovina-evropske-unije.html

1 глас