Бањалука – Влада Републике Српске утврдила је данас по хитном поступку Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима.

 Влада усвојила измјене закона о полицији

Предложеним измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима приступило се ради његовог усклађивања са Законом о републичкој управи, којим је Републичка управа Цивилне заштите стекла статус самосталне републичке управне организације.

Из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу саопштено је да се у новом приједлогу закона мијења и назив основних организационих јединица ван сједишта министарства, тако што се назив „центар јавне безбједности“ мијења називом „полицијска управа“, док се ријечи „станица јавне безбједности“ бришу.

У погледу потребног радног искуства за избор директора полиције умјесто три предложено је пет година радног искуства, на радним мјестима за која су предвиђени чин главни инспектор или виши чин, наводи се у саопштењу.

Између осталог, предлаже се и да се радници затечени на раду у Министарству унутрашњих послова, а који на дан ступања овог закона имају више од 20 година ефективног радног стажа на пословима стручне спреме ослобађају од обавезе полагања стручног испита.

Усвојен приједлог закона о високом образовању

Влада Републике Српске усвојила је данас Приједлог закона о високом образовању којим се уређују принципи и циљеви високог образовања, нивои и врсте високог образовања, оснивање и организација и рад високошколских установа.
Приједлогом закона се уређује и обезбјеђење квалитета у области високог образовања, образовна, научноистраживачка и умјетничка дјелатност високошколских установа, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог образовања, финансирање високошколских установа, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности високог образовања.

„Разлог за доношење Закона о високом образовању је садржан у неопходности
усклађивања система високог образовања Републике Српске са континуираним промјенама у Европском простору високог образовања, а које су се десиле од усвајања важећег Закона о високом образовању“, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

У саопштењу се додаје да је током примјене постојећег Закона о високом образовању уочено да одређена законска рјешења треба прецизније и јасније или у потпуности на другачији начин дефинисати, а на што је указано и кроз примједбе које су долазиле од високошколских установа, студената и других друштвених партнера.

На данашњој сједници Влада Републике Српске утврдила је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о музејској дјелатности.

Овим законом прецизније је дефинисана збирка у саставу као стручно обрађена цјелина музејске грађе унутар установе која обавља музејску дјелатност, као и унутар другог правног лица.

Једна од новина у овом закону односи се на процедуру оснивања и почетка рада музејских установа, у смислу да је прописано да министар рјешењем именује комисију која утврђује испуњеност услова за оснивање и почетак рада музејске установе.

www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Vlada-usvojila-izmjene-zakona-o-policiji/223243.html

0 гласовa