САВЕТ за борбу против корупције препоручио је данас Влади Србије да у овом моменту не продаје Телеком Србије, него да га статусно и финансијски реструктурира због побољшања пословања.

ставу тог владиног саветодавног тела, који је достављен медијима, тражи се и да надлежне институције изврше ревизију пословања Телекома јер је оно „дуги низ година нетранспарентно и под изразитим политичким утицајем”.

Савет оцењује да би добит Телекома Србије могла да буде значајно већа када би то државно предузеће рационално и транспарентно пословало.

На основу финансијских података, Савет за борбу против корупције закључио је да је Телеком са својим зависним друштвима профитабилно предузеће јер остварује добит у пословању што је, с обзиром на власничку структуру, значајно за привреду Србије.

Како се прецизира, оптимизацијом трошкова који се односе на непотребно плаћање закупнина за пословни простор као и трошкова за рекламе и спонзорства оствариле би се изузетне уштеде у пословању Телекома.

Уштедама би, наводи се, допринели и сврсисходно и транспарентно пословање у домену јавних набавки добара и услуга, као и реструктурирање трошкова радне снаге.

„Чињенице у вези пословања Телекома указују на сву озбиљност у доношењу одлуке о његовој продаји. Стручна јавност указује да продаја Телекома нема економског оправдања. Према ставу Савета, продаја Телекома нема ни законског основа због телекомуникационе мреже, јер та имовина представља природно богатство које се не може отуђивати из државне својине”, наводи се у мишљену Савета за борбу против корупције.

Влади се предлаже да утврди да ли се у имовини Телекома налазе добра од општег интереса, односно природна богатства која се не могу отуђити из јавне својине и имовина коју користе државне тајне службе (попут БИА, ВБА, ВОА).

Како истиче Савет за борбу против корупције, ако Влада остане при одлуци да прода Телеком, дужна је да јасно одреди шта је предмет продаје, односно да ли продаје мрежу телекомуникационе инфраструктуре у јавној својини.

fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/vucic-upozoren-prodaja-telekoma-nema-ni-zakonski-osnov-zbog-telekomunikacione-mreze

2 гласa