ПОНУДЕ за приватизацију фармацеутске компаније Галеника из Београда, путем стратешког партнерства доставила су три понуђача: Cadila Pharmaceuticals Limited из Индије, EMS S.A. из Бразила и Конзорцијум Frontier Pharma Limited из Велике Британије и LLC NPA Petrovax Pharm из Русије, саопштило је данас Министарство привреде Србије.

Како се наводи, отварање пријава ће се одржати у петак 29. јула у Министарству привреде, када ће се отворити само коверта која садржи податке о понуђачу и оценити и анализирати достављена документација.

Додаје се да време трајања тог поступка зависи од квалитета достављене документације.

„Понуде за Стратешко партнерство ће бити рангиране тако да ће предност имати онај понуђач који понуди запослење за највећи број радника у Галеници. Узеће се у обзир и понуђени износ докапитализације те компаније за 25 одсто капитала и понуђени приход Републике Србије приликом продаје капитала Галенике након истека Стратешког партнерства“, пише у саопштењу.

Наглашава се да коначну ранг листу усваја Влада Србије и проглашава најповољнијег понуђача, а преговори са прворангираним трају најдуже 90 дана.

У саопштењу се прецизира да се поступак приватизације фармацеутске компаније Галеника спроводи моделом стратешког партнерства путем докапитализације новчаним улогом у минималном износу од седам милиона евра, којом стратешки партнер стиче 25 одсто акцијског капитала Галенике.

У периоду трајања Стратешког партнерства, које не може бити дуже од пет година, Стратешки партнер ће спровести оперативно и финансијско реструктурирање Галенике чиме ће, кроз повећање вредности те компаније, бити створена додатна вредност за Србију која остаје већински власник.

По окончању Стратешког партнерства, а након успешног оперативног и финансијског реструктурирања Галенике, како се наглашава, организоваће се заједничка продаја већинског капитала те фармацеутске компаније, а чиме се очекује да ће приватизациони приходи за Републику Србију бити максимизовани.

У саопштењу се додаје да је Стратешки партнер у обавези да обезбеди најмање пет руководилаца којима ће бити поверено оперативно управљање Галеником у периоду трајања стратешког партнерства, а који имају минимално по 10 година искуства, од чега најмање пет година на руководећим позицијама у фармацеутским компанијама и/или на пословима финансијског или оперативног реструктурирања.

„У складу са Законом о приватизацији Србија намерава да подржи реструктурирање Галенике у периоду Стратешког партнерства кроз конверзију обавеза те компаније према државним повериоцима у капитал, као и кроз спровођење социјалног програма и активну подршку у периоду трајања Стратешког партнерства путем учешћа у органима управљања“, пише у саопштењу.

Подсећа се да су право за учествовање у поступку прикупљања понуда за стратешко партнерство имала домаћа и страна правна лица, која су у претходној пословној години остварили приходе у минималном износу од 50 милиона евра, или су управљала имовином у износу већем од 100 милиона евра.

Стратешки партнер је у обавези да очува континуитет обављања делатности Галенике, док су заинтересовани понуђачи у обавези да на име озбиљности понуде уплате депозит или предају гаранцију за озбиљност понуде у износи 100.000 евра.

Ради одржања пословања и запослености у Галеници, а у случају да се по отварању понуда за избор Стратешког партнера, односно након истека прописаних рокова за преговоре Уговора о Стратешком партнерству не буде склопљен уговор са стратешким партнером, Влада Србије је спремила План Б за решавање обавеза Галенике.

„У складу са Планом Б, Србија ће подржати финансијско реструктурирање Галенике кроз више мера које имају за циљ растерећење те фармацеутске компаније од обавеза према државним повериоцима и институцијама“, наводи се.

Тендер за избор стратешког партнера за Галенику који ће докапитализацијом стећи власништво од 25 одсто у Галеници, по цени од најмање седам милиона евра, објављен је 4. априла.

Бета

fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/vuciceva-vlada-strateskom-partneru-za-galeniku-prepusta-25-odsto-za-samo-7-miliona-evra

2 гласa