У овим оквирима додатно повећање плата и пензија није могуће, али од привредног раста зависи да ли ће бити још повећања примања у јавном сектору, рекао је министар финансија Душао Вујовић.

Dušan Vujović

Душан ВујовићДушан Вујовић
Министар је у изјави за РТС навео и да је усвојени буџет пројектован на процени да ће раст бруто домаћег производа бити три одсто, а уколико се оствари већи привредни раст биће простора за нова повећања плата и пензија.

„Међународни монетарни фонд (ММФ) обично иде на конзервативну страну и каже да треба да се сачека до краја програма да би се плате и пензије враћале на ниво пре програма. Ми смо успели због добрих резултата да се изборимо за добро повећање“, рекао је он.

Вујовић је додао и да најављено повећање плата и пензија увећава буџетски дефицит за 0,4 одсто и да више од тог повећања није било могуће у тренутним оквирима.

„Ако се оквир прошири, ако будемо имали већу стопу раста, ако будемо имали повољније услове отварања нових радних места, повољније услове у прикупљању пореза и допринос на плате сигурно ће бити простора да се разговара о томе“, рекао је Вујовић.

Министар Вујовић говорећи о ризицима за буџет наредне године рекао да су то, пре свега, ризици о решавању предузећа у реструктурирању, као и средстава у јавним предузећима.

Истиче да су предузећа у рестуктуирању једна од наслеђених ствари у буџету.
„Претпоставка је да то мора да реши следеће године, предвидели смо неке рашоде за то и да спречимо неке нове рупе да се отварају у јавном сектору“, напомиње министар.

Говорећи о изборима који су планирани наредне године, Вујовић наводи да су рашоди за ту сврху предвиђени буџетом, али и да ће се „наћи простор“ ако буде допунских трошкова.

„Наш буџет има доста флексибилности. Ми смо приходе планирали доста конзервативно“, рекао је он и додао да ће приходи који буду остварени од сиве економије створити простор за допунске и инвестиционе трошкове, као и повећање примања свих у јавном сектору.

Вујовић је додао и да се крајем следеће недеље очекује потврда ММФ-а шесте ревизије стенд бај аранжмана из предострожности и да се нада да ће након тога контроле бити једном у шест месеци, уместо квартално.

insajder.net/sr/sajt/vazno/2348/Vujovi%C4%87-Nije-mogu%C4%87e-pove%C4%87anje-plata-i-penzija-u-trenutnim-okvirima.htm

1 глас