понедељак, април 23, 2018

Тагови Вести таговане са "полиција"

полиција

-
О новом закону о националном ДНК регистру, или: Minority report на српски начин

У колонијалној демократији у Србији се, по налозима туђина, непрестано усвајају закони који се противе не само осећању за правду него и здравом разуму. Тако је у процедуру за усвајање ушао Закон о националном ДНК регистру, против кога су врхунски форензичари ове земље устали још у јесен 2016, а ових дана су истакли: „Наш заједнички став гласи да је предложени текст нацрта закона непрецизан, а делом и нетачан, неприхватљив и неприменљив.“ Генетичари су тражили да се закон повуче из процедуре, а др Оливер Стојковић, професор генетике на Медицинском факултету у Београду и шеф ДНК лабораторије Института за судску медицину, истакао је да предлог закона не предвиђа ниједну меру која би спречила његову злоупотребу, при чему у закону нема ни мере да се онај ко уђе у полицијски регистар из њега избрише ако се докаже да је невин. Закон се тако коси са праксом. Повереник за заштиту података Родољуб Шабић истакао је да нису прецизно утврђени рокови чувања ДНК података, као и да се не прави разлика између особа које су осумњичене, окривљене, правоснажно осуђене и правоснажно ослобођене.

ЕУ ХАРМОНИЗАЦИЈА Правни историчар Зоран Чворовић о предлогу закона каже: „Већ на први поглед предложени Закон о националном ДНК регистру са правног становишта делује спорно.

„Иако предложени Закон регулише изузетно осетљиву материју, у чијем регулисању треба наћи праву меру између потребе државе да обезбеди ефикасну кривично-правну заштиту и обавезе да се заштити неприкосновеност људских права и слобода, добили смо један испод сваке мере кратак, непотпун и правно-технички потпуно несолидан текст. Из Образложења јасно произлази да се Влада Србије, предлагач овог закона од једанаест чланова, уопште није бавила проценом могућих последица примене овог закона на људска права и слободе грађана Србије. Насупрот томе, доношење оваквог закона се искључиво оправдава, с једне стране, потребом да се повећа ефикасност кривично-правне заштите, а с друге стране, обавезом хармонизације нашег законодавства са правом ЕУ. Порука је јасна: Влада Србије је, између заштите права на приватност својих грађана и потребе да се рад полиције Србије и полиција чланица ЕУ учини ефикаснијим, изабрала ово друго. Јер суштински разлог за успостављање јединственог ДНК регистра грађана Србије састоји се у томе да Србија, која није чланица ЕУ и која нема обавезу да примењује директиве ЕУ што регулишу ову област, доношењем овог закона олакша полицијама земаља ЕУ да, кроз размену податка из јединственог ДНК регистра, олакшано надзиру држављане Србије.

„Из угла људских права, овај предлог закона се чини најпроблематичнијим из више разлога. Најпре, круг лица чији генетички материјал може бити похрањен у јединственом ДНК регистру постављен је прешироко, или, тачније, без икаквих граница. Реч је о ДНК подацима до којих полиција може доћи у било којој фази рада на спречавању, откривању и гоњењу кривичних дела и то не само од лица која су на крају кривичног поступка оглашена кривим већ и од особа које су ослобођене од кривичне одговорности. При томе, наредбу полицији за прикупљање генетских података не мора издати само суд већ, према Законику о кривичном поступку, и јавни тужилац. То у пракси може довести до тога да ДНК материјал учесника једног опозиционог протеста, за који тужилац процени да има кажњивих обележја, трајно заврши у јединственом регистру који ће кроз размену бити доступан и полицијама у ЕУ.

„С тим у вези, један јединствени ДНК регистар био би оправдан уколико би се односио само на починиоце који су правноснажно осуђени и то само за кривична дела као што су тзв. крвни деликти или трговина наркотицима. То подразумева да ДНК материјал свих других лица против којих су вођени кривични поступци, а пре свега оних којима је суђено за тзв. политичке деликте, не може бити похрањен на чување у такав регистар. Овим би се, истовремено, спречила политичка злоупотреба ДНК регистра и задовољио захтев ефикасности кривичне заштите.

„При томе, подаци у јединственом ДНК регистру морали би да буду ограничени на правноснажно осуђене починиоце наведених кривичних дела, али и усклађени са одредбама Кривичног законика о рехабилитацији и престанку правних последица осуде. Противно је институтима законске и судске рехабилитације, које под одређеним условима доводе до аутоматског брисања свих последица осуде и осуде као такве, да у јединственом ДНК регистру трајно остану забележени генетски подаци о осуђеном који је потпуно рехабилитован и за тзв. неполитичке деликте.“

СЛУЧАЈ КУЗМАНОВИЋ Године 2005. у Првом општинском суду у Београду завршен је процес у коме је војни музичар Дејан Кузмановић тужио државу због насиља над својом личношћу почињеним у току фамозне операције „Сабља“ у пролеће 2003. Шта се десило? Те 2003. неко из МУП-а Србије извукао је Кузмановићеву фотографију из његове возачке дозволе и објавио је као слику убице премијера Зорана Ђинђића.

Кад се овако нешто десило на основу злоупотребе слике из личне карте, шта се може десити са злоупотребом ДНК профила из полицијске базе података? А управо сада је у процедуру за усвајање унет закон о прављењу полицијске ДНК базе.

ТОТАЛИТАРНИ СИСТЕМ У Србији се, одмах после 5. октобра 2000, кренуло у формирање основа за стварање тоталитарног режима. Шта је тоталитарни режим? Руски филозоф Иван Иљин каже да се он не састоји у облику већ у обиму власти. Свака власт која хоће да држи живот својих грађана под контролом јесте тоталитарна, макар формално била „демократска“. Што се тиче „електронске контроле“, господари света су је давно предвидели. Пре четири деценије Жак Атали, директор Европске банке за обнову и развој, писао је у својој књизи „Линија хоризонта“: „Човек нигде неће моћи да се сакрије… Први пут ће човек бити без адресе… Да би се идентификовао номад будућности, биће довољно да се наведе или његов број или његово име.“

У Орвеловој отаџбини ово је одавно узнапредовало. Министарство унутрашњих послова британске владе 1999. оснива Националну ДНК базу података – NDNAD, која је тренутно друга по величини на свету са више од четири милиона уноса. У почетку састојала се само од узорака које је полиција узимала од особа оптужених за одређене теже злочине. Ако је особа касније ослобођена кривичног дела, узорци су брисани из базе података. Закон о кривичном правосуђу и полицији 2003. се мења и дозвољава узимање ДНК узорака од свих ухапшених, чак и ако се на крају покаже да нису повезани са злочином, а узорци се чувају на неодређено време, то јест трајно. Године 2006. промена закона иде још корак даље, омогућавајући хапшење за прекршаје за које се раније није хапсило – на пример, хапшење за невезивање сигурносног појаса у вожњи рапидно повећава број људи чији се ДНК узорак додаје у NDNAD. Заговорници ДНК базе ово правдају наводима да је 2005. решено двоструко више злочина у односу на 1999. Бројни узорци (око 900.000) у бази су и од деце хапшене због баналних прекршаја као што је неплаћање карте у превозу. Према речима Герија Пјуа, својевремено директорa Одсека за форензичке науке у Скотланд јарду, свако дете чије понашање може указати на могућност извршења кривичног дела у будућности треба да има узорак ДНК укључен у базу података. Пју је, у време оно, за „Гардијан“ изјавио да се „мора пронаћи ко ће бити највећа претња друштву у будућности“.

 

 

О ЧЕМУ ЈЕ РЕЧ? ДНК база података је рачунарска база података која садржи записе о ДНК профилима. ДНК профил се добија тако што се PCR методом (реакција ланчаног умножавања – метода којом се умножава ДНК) умноже одређени делови ДНК из оних 0,05 одсто ДНК по коjима се људи међусобно разликују. Ови делови се називају локуси, а варијанте једног локуса називају се алелима. Свака особа на одређеном локусу има два алела, један од оца и један од мајке. Локуси који се користе у форензичкој анализи садрже алеле који се међусобно разликују по дужини, тј. броју парова база. Да би се две особе разликовале, није довољно поређење алела једног локуса. Скуп свих анализираних локуса, који карактеришу одређена варијабилност у људским популацијама, чини јединствени ДНК профил човека.

Дакле, ДНК профил који се користи за базу података представља делове ДНК, а то значи да су информације садржане у њима ограниченије од оних садржаних у целокупној генетичкој шифри особе. Пошто особа наслеђује половину своје ДНК од мајке, а пола од оца, може се користити и за идентификацију блиских рођака.     Форензички ДНК профил утврђен из биолошког трага може бити јединствен или мешовит, што се одређује на основу броја алелних варијанти по локусу. Присуство више од две алелне варијанте на једном локусу указује на то да је биолошки траг оставило више од једне особе (тзв. мешовити ДНК профил). Комплетан ДНК профил подразумева типизацију свих 15 локуса, а делимичан ДНК профил (мање од 15 локуса) резултат је недовољних количина и/или деградације ДНК. Посао ДНК вештака је да из спорног трага добије максимум релевантних података и да их правилно тумачи. Тумачење подразумева упоређивање профила ДНК утврђених из спорног трага са профилом ДНК неспорног узорка и биостатистичком обрадом података којом се добија индекс веродостојности (вредност колико је пута вероватније да се добију резултати ДНК вештачења под хипотезом тужиоца, него под хипотезом одбране).

СУДСКО-МЕДИЦИНСКЕ АНАЛИЗЕ Судско-медицинска анализа ДНК тренутно се сматра једним од најважнијих форензичких доказа, а на основу тога се заснивају важне одлуке у обавештајним и правосудним поступцима. Међутим, повремено се јављају грешке које могу имати врло озбиљне последице. Грешке могу бити преаналитичке (током прикупљања, чувања, достављања материјала), аналитичке (у лабораторији или у анализи ДНК профила) или постаналитичке (неправилна евалуација тачних резултата). Анализа података из 2008–2012. Одељења за људске биолошке трагове Холандског форензичког института (NFI) показала је да су најчешћи узроци грешака у лабораторији контаминација материјала и фактор људске грешке. Већина људских грешака може се исправити, док је контаминација узорака често резултирала неповратним последицама. Стога је контаминација идентификована као најзначајнији извор грешке. Од познатих инцидената контаминације већину је открио систем контроле квалитета NFI пре него што је извештај издат властима и на тај начин није доводио до погрешних одлука као што је погрешна  осуђујућа пресуда. Међутим, у појединим случајевима кључне грешке су откривене након издавања извештаја, понекад уз тешке последице. Многе од ових грешака су учињене у постаналитичкој фази.

КОБНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ГРЕШКЕ Британска влада је 2008. године открила да је више од 500.000 имена у бази података нетачно – она су или погрешно спелована и написана или погрешно унета или су можда погрешна јер су преступници давали лажне податке. Ово је покренуло нову контроверзу о тачности базе података.

Једна од анализа NDNAD британске базе из 2007. показала је да су у више од сто случајева информације биле додате на погрешне профиле. Тако би многобројни људи могли бити оптужени за злочин који нису починили као резултат грешака у евиденцији националних ДНК база података.

Године 2013. у ревизији 800 случајева силовања у Њујорку пронађено је да је због погрешног руковања ДНК материјалом техничар пропустио да идентификује ДНК доказе у 26 случајева. Речит је био случај Адама Скота, који је погрешно осуђен на казну затвора јер је силовао жену у Манчестеру. Телефонски записи су касније показали сигуран алиби. Накнадно је утврђено да је грешка настала као последица контаминације ДНК материјала…

Вредност ДНК доказа у решавању злочина зависи и од адекватног тумачења резултата: рецимо, цигарета са ДНК материјалом на место злочина је могла бити испуштена и пре почињеног злочина или може бити постављена од стране некога ко је желео да умеша невину особу у злочин; ДНК у семену код силоване жене може показати да је одређени човек био или није био укључен. Међутим, чак и случај силовања није једноставан јер је жена могла претходно пристати на однос… Све ово указује на фактор људске грешке који не треба занемарити јер по некога може бити кобан.

Још једно логично питање: шта ако неко с намером на местима злочина оставља туђи биолошки материјал, са намером да касније оптужи истог као злочинца? Уколико би ДНК профилисање било најважнији начин доласка до починиоца злочина, у овом случају би то био пун промашај.

ЗЛОУПОТРЕБЕ БАЗЕ ДНК је веома различит од отиска прстију, скенирања дужице и фотографија јер садржи огромну количину приватних информација, укључујући неке менталне и физичке недостатке, порекло, сродничке везе…

ДНК остаје на месту злочина, али и на другим местима. Задржавање ДНК профила и отисака прстију појединаца у бази података омогућава биолошко надгледање кретање појединаца. Заштићени сведоци могу променити изглед, али не и своју ДНК, тако да ДНК базе олакшавају њихово откривање и проналажење, њихови рођаци се такође могу наћи путем „фамилијарног претраживања“… ДНК база података није неопходна за ослобађање невиних особа, јер се то увек може учинити упоређивањем профила ДНК недужно осумњиченог са профилом ДНК са места злочина. ДНК упоређивање познатих осумњичених такође не захтева базу података.

ОПСЕГ УЗИМАЊА ПОДАТАКА Кључна ствар је опсег узимања ДНК података од становништва. Jедна је ствар када се ти ДНК подаци узимају од доказаних убица, силоватеља, са места криминалних радњи и томе слично, што је, по мишљењу стручњака, у складу са сврхом и не нарушава баланс приватности уколико постоје заштитне мере чувања података. Сасвим је друга ствар ако се ти подаци узимају и код починилаца кривичних дела попут саобраћајних прекршаја. Претпоставимо да неко прође кроз црвено или има виши промил алкохола у крви током вожње – да ли је то разлог да се узима ДНК узорак за базу података? Наравно, може се десити да управо тај који је прешао кроз црвено буде и убица чији су податак раније узели са места злочина, но то махом неће бити тако. Дакле, мора строго да се одреди опсег узимања ДНК од грађана јер из предлога закона није најјасније због којих кривичних дела се узима тај податак. У сваком случају, опсег не сме бити тоталног карактера и недопуштено је рутинско узимање ДНК података од грађана. У случају најтежих кривичних дела подаци се могу узимати и без воље оног на кога се односе.

Узимање ДНК информација је веома лако и ненаметљиво – може се узети чак и преко коришћене чаше. Зато прикупљање ДНК података спада у корпус такозваних нових видова надзора или, прецизније, био-надзор. Особа од које се то узима често неће бити ни свесна да је њен ДНК профил негде похрањен. Стога је важно законски одредити најстроже казне за злоупотребе ако некоме падне на памет да волунтаристички прави приватне базе ДНК података.

MINORITY REPORT Реална јесте и могућност нелегалног извоза ДНК профила већег дела популације. У том случају би чак могла да се праве биолошка оружја која би циљала на тачно одређени народ. Још 2007. године Руска Федерација је забранила извоз ткива својих грађана у иностранство. Та забрана, сигурно из добрих разлога, важи и за извоз база података које се тичу биолошких материјала популације. За продају ДНК база података у једној држави мора се одредити најстрожа затворска казна.

Код ДНК база података постоји велики дискриминаторни потенцијал. Наиме, предиспозиције за неке болести се могу ишчитати из такве базе података, а за те податке су пре свега заинтересоване компаније којима је у интересу да имају само здраве раднике, а не и оне који припадају ризичним групама, у смислу могућности добијања неке болести због генетске предиспонираности. Дакле, мора се одредити строга забрана и за тај домен.

Важно је и питање да ли би се водила централна база ДНК података или би то било другачије. Централна база података је увек рањивије решење. У предлогу новог закона нису прецизиране физичке и техничке мере заштите, само су као такве наведене. Оне, међутим, морају бити на највишем нивоу јер је ДНК база података веома примамљива за многе.

Треба испитати и како је предвиђено уништавање ДНК профила уколико се покаже да он не треба да постоји. Примера ради, неко је осумњичен за неко дело, узет му је ДНК узорак и направљен рачунарски профил, а касније се испоставило да је тај неко невин. Његов ДНК узорак мора бити уништен, а ДНК профил избрисан из базе.

Ко се не сећа чувенoг Спилберговог филма „Сувишни извештај“ („Minority report“), чија је радња смештена у средину 21. века, у доба кад precrime полиција, на основу извесних увида, унапред уклања потенцијалне криминалце који још ништа нису учинили?  То је пут којим смо кренули ако се овако настави.

www.pecat.co.rs/2017/10/vas-dnk-nije-vas-sad-pripada-policiji/

-
ЗАТРАЖИО И „УСПОСТАВЉАЊЕ ЕВРОПСКИХ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ И ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У САНЏАКУ“

 

                                           Са Ердоганом у Новом Пазару пева турску илахију „Султаним“ („Мој султане“)

  • „На територији Санџака српска војска, полиција, тајне службе и њихови чиновници се понашају монструмски и непријатељски према Бошњацима и цивилном становништву уопште. Српска полиција и правосуђе у Санџаку су фашистички пијуни, пијуни оног дела српског народа који су у основи четници и који желе да протерају све што им Русија нареди, да овде не остане ниједног нормалног Бошњака, Албанца, Србина и Црногорца“
  • „Санџак је јасно дефинисана територија, са међународно признатим границама на Берлинском конгресу, која има 8. 678 квадратних километара. Све ово говоримо у циљу решавања нагомиланих проблема и успостављања трајног и стабилног мира, са Санџаком као територијом под специјалним статусом која ће бити под заштитом УН“
  • ФАКТИ: Угљанин, нема сумње, није случајно излетео управо сада, нити само по својој памети. Њиме су увек управљали извана. Њему није инспирација ни Каталонија. Дохватио се „сабље“ по спољном мигу, а зна се чији амбасадори већ две деценије редовно обилазе нове „бегове“ у Новом Пазару. Зато ништа на силу. Ништа што би Суљи олакшало игру коју би да започне. Само паметно, све ради за Србију…

        ПРЕДСЕДНИК Бошњачког националног вијећа (БНВ) Сулејман Угљанин позвао је данас Владу Србије и Европску унију да утврде датум расписивања избора за органе Санџака.

        Он је на конференцији за новинаре рекао да ревизијом Акционог плана за националне мањине у овај документ треба уврстити и датум успостављања европских снага безбедности и европских правосудних органа у Санџаку.

        „Тражимо и прецизан датум повлачења српске полиције, војске, тајних служби, правосудних органа са територије Санџака. Ови наши захтеви су у складу са одлукама Мировне конференције о бившој Југославији у Хагу, када је и одржан референдум грађана Санџака о аутономији“, рекао је Угљанин.

        Он је истакао да „Бошњаци у овој српској држави представљају страно тело“.

        „Пуних 27 година српски државни органи се понашају у складу са знањем, струком и образовањем. На територији Санџака српска војска, полиција, тајне службе и њихови чиновници се понашају монструмски и непријатељски према Бошњацима и цивилном становништву уопште. Српска полиција и правосуђе у Санџаку су фашистички пијуни, пијуни оног дела српског народа који су у основи четници и који желе да протерају све што им Русија нареди, да овде не остане ниједног нормалног Бошњака, Албанца, Србина и Црногорца“, рекао је Угљанин.

        Он је предложио да се у међувремену, ради сарадње Бошњака и Срба, у року од три месеца усагласи национална структура у свим државним органима у Санџаку, као и да се ресветле сви злочини почињени над Бошњацима, али и другим становништвом.

        Угљанин је додао да је о овим ставовима већ обавестио премијерку Србије, надлежног министра за мањинска питања, те да очекује да ће надлежни органи „коначно почети озбиљно да решавају санџачко питање“.

        „Санџак је јасно дефинисана територија, са међународно признатим границама на Берлинском конгресу, која има 8.678 квадратних километара. Све ово говоримо у циљу решавања нагомиланих проблема и успостављања трајног и стабилног мира, са Санџаком као територијом под специјалним статусом која ће бити под заштитом УН“, рекао је Угљанин.

        На питање новопазарског Сто плус радија да ли је БНВ јединствено у овим ставовима и да ли има подршку и већника Бошњачке културне заједнице (БКЗ) Муамера Зукорлића, он је рекао да „они које не долазе на седнице, овлашћују тиме оне друге да у њихово име доносе одлуке“.

        „Наше одлуке су легитимне, а сви већници имају право да долазе или не долазе на седнице, ми никога не питамо зашто није дошао. И међу нашим народом има кукоља и купљених људи, који говоре онако како им се нареди из кабинета Александра Вучића“, рекао је Угљанин.

        Бета

fakti.org/serbian-point/posrbljene-vesti/ugljanin-trazimo-povlacenje-srpske-policije-vojske-tajnih-sluzbi-i-pravosudja-iz-sandzaka

Пратњу полиције очекујемо јер је познато да нас приликом сваке наше посете граду дочекују демонстрације Албанаца-каже Ђокица Станојевић, председник Удуржења расељених Срба из Ђаковице

ПРИШТИНА – Косовска полиција одбила је да обезбеди пратњу за расељене Србе који су за Задушнице планирани да организовано посете гробља у више средина на Космету.Наиме, по сазнањима “Новости” организовани обилазак гробаља планирали су расељени Срби из Ђаковице, Приштине и још неколико средина у Покрајини.

-За организовану посету гробљима у Ђаковици јавило се више од стотину људи који су планирали да запале свеће на гробовима својих предака када већ не могу да обиђу своје узурпиране или порушене домове. Међутим, уочи поласка јавили су да нам косовска полиција не може гарантовати безбедност и да не сносе одговорност за нас, због чега смо одустали од одласка. Тиме нам је одузето чак и право да се поклонимо костима својих предака -каже за “Новости” Ђокица Станојевић председник Удружења расељених Срба из Ђаковице који истиче да су овим чином погажена сва права Срба из ове општине у којој је некада живело њих више од 12.000 Срба а у којем су сада једине Српкиње монахиње у цркви пресвете Богородице. И док опомиње да расељени очекују пратњу косовске полиције јер је познато да у овом граду нема безбедности за Србе и да су их готово приликом сваког одласка у родни град дочекивале демонстрације Албанаца, Станојевић опомиње да је слична ситуација и са расељеним Србима из других градова у којима више готово да нема Срба. Према сазнањима “Новости” од организованог одласка одустали су и расељени из више средина у центрланој Србији који су планирали да обиђу приштинско православно гробље.

-Страшно је када се у 21 веку не осећате слободним да одете до града у којем сте провели већи део живота и у којем су остали гробови ваших најдражих-прича педесет шестогодишња жена родом из Приштине сада расељено лице у Куршумлији која је намеравала да се придружи расељенима из Ниша и Прокупља на административном прелазу Мердаре, али који су после најаве да ће косовска полиција одустати од пратње њиховог аутобуса, одустали од одласка на гробља.Иначе,Срби из северне Митровице су у организацији Привременог органа и Црквене општине обишли гробље које се налази у јужном делу града где је више од 90 одсто споменика поломљено.

РАЗБАЦАНЕ И КОСТИ

-Већ осамнаест година се не усуђујемо да обиђемо гробове својих најближих на гадском гробљу у Подујеву где су готово сви споменици поломљени а има случајева да су и гробна места откопана, сандуци извађени а кости разбацане-опомињу расељена лица из подујевске општине у којој више нема Срба .

www.novosti.rs/

-

Независни синдикат полиције (НСП) оценио је вечерас да је протест Полицијског синдиката Србије (ПСС) показао да ПСС и његовог лидера више не интересују синдикална права запослених у Министарству унутрашњих послова већ искључиво бављење политиком.

„У његовом обраћању чуле су се само личне критике на рачун министра, председника Владе и председника државе, критике на свеопште стање у држави што доликује једном политичару, али није било речи о стању у полицији и чиме би требало да се бави један репрезентативни синдикат“, навео је НСП у саопштењу.

НСП оцењује да председник ПСС Вељко Мијаиловић пропаст његовог протеста приписује спречавању колега да дођу, а никако да схвати да полицајци подржавају синдикат који се бори за њихова права и који учествује у дијалогу око поправљања материјално финансијског положаја запослених у МУП-у.

„Њему је изгледа само битно да му се на протесту појави пар представника из опозиционих партија на челу са господином Шутановцем“, напомиње се у саопштењу НСП.

НСП препоручује Мијаиловићу да пререгиструје синдикат у политичку партију и учествује у наредним изборима и да престане да „обмањује и уноси немир међу колеге“.

НСП ће, како се наводи, наставити да се труди да поправи положај колега у директном дијалогу са министром унутрашњих послова.

Протест Полицијског и Војног синдиката „Вратите нам државу“ одржан је раније данас испред зграде Председништва Србије, а учесници протеста су након обраћања организатора шетали до Трга републике.

Мијаиловић је рекао да демонстранти нису на истој таласној дужини са владом и затражио смене министара полиције и војске, Небојше Стефановића и Александра Вулина, јер су, како је рекао „неадекватни да буду министри у тим ресорима“.

 

 

www.nspm.rs/hronika/nezavisni-sindikat-policije-politicki-fijasko-protesta-policijskog-sindikata-srbije-i-veljka-mijailovica.html

КУРШУМЛИЈА – У ноћи између суботе и недеље у куршумлијском селу Косаничка Рача регистрована су два пожара. Према наводима житеља овог села недалеко од административне линије са Косметом, први пожар избио је у ненастањеној кући покрај пута Мердаре – Куршумлија, а други нешто касније у помоћном објекту, такође недалеко од поменутог пута идући према Ђавољој Вароши.

– Пожаре је како смо сазнали од полиције изазвао Албанац са Косова који је протекле ноћи однсоно прешао илегално административну линију на Мердару. После првог пожара где је ватра захватила око 3.500 бала нашег сена, запалио је и помоћни објекат, такође недалеко од пута а у којем се очигледно скривао – прича Горан Бојовић, одброник у куршумлијској општини који напомиње да су ватрогасци реаговали брозо, али да је на објектима причињена велика материјална штета.

Бојовић у изјави “Новостима” каже да је пожар у напуштеној кући коју је њему и његовој породици уступио сусед на коришћење, примећен око 5, 15 минута ујутру и да је ватра избијала са свих страна куће, која срећом није изгорела али је причињена штета велика у унутрашњости објекта као и због изглорелих бала сена.

Према наводима мештана Косаничке Раче, села покрај магистралног пута Ниш-Приштина недалеко од Мердара, следећи пожар око шест сати ујутру уследио је на помоћном објекту надомак скретања за Ђавољу варош, док је полиција у девет сати пронашла Албанца који је пешачио магистралом и који је, како незванично сазнајемо признао подметање пожара.

Иако у полицији не желе да открију детаље о поменутим случајевима, према незваничним сазнањима Албанац који је илегално прешао административну линију на Мердару налази се у притвору, али се очекује његово саслушање уз преводиоца, будући да, како истиче извор “Новости”, не разуме српски језик.

Д.Зечевић, Новости.рс

 

Шиптари почели да пале куће на територији уже Србије, војска и полиција се чешкају?!

-
Хиљаде људи изашле су данас на протесте у Барселони и још најмање три града у Каталонији поводом интервенције шпанске полције током одржавања референдума о независности.
Колапс у Каталонији - Фото: AP

                                                                                                                         Колапс у Каталонији Фото: AP

 

Велики протести организовани су данас у Барселони док се истовремено одржава једнодневни генерални штрајк да се осуди полицијско насиље за време референдума о независности Каталоније.

Више од 40 синдиката и удружења позвало је на генерални штрајк због кршења права и слобода током полицијске акције у спречавању референдума. Локална полиција саопштила је да се скоро 300.000 људи изашло на улице.

 

 

Метро станица на Плаза Каталоњи  јепразна, док је главна железничка станица поново отворена, након што је група демонстраната на кратко била окупирала једну од линија.

На појединим местима у Барселони групе грађана протестују носећи транспаренте, попут кварта Гран Виа.

„Напоље окупационе снаге. Улице ће увек бити наше“, узвикивали су демонстранти, машући сепаратистичким заставама, а различити маршеви парализовали су улице у центру града.

Обезбјеђује се само минимум услуга за кретање путника и бродова за крстарења, као за брзо кварљиве производе.

Широм Каталоније регистровано је више од 50 блокада путева, што је изазавло велике саобраћајне гужве.

Широм региона затворене су радње, школе, универзитети и медицинске установе, а метро у Барселони ради са 25 одсто капацитета.

 

 

У Барселони не ради велика пијаца на отвореном, на којој се налази око 770 тезги за продају хране.

Шпански министар унутрашњих послова Хуан Игњасио Зоидо оптужио је регионалне власти за подстицање мржње и описао данашње протесте као „тоталитаризам“, пренио је АП.

Зоидо је рекао да је за протесте одговоран предсједник Каталоније Карлес Пуџдемон.

 

www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=272055

 

 

-

НАРОДНИ ПРОТЕСТ

ВРАТИТЕ НАМ ДРЖАВУ

07. октобар 2017.године 14.00 часова

ИЗВОР: ФБ страница Vojni Sindikat Srbije и ФБ страница POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

—————

3.10.2017. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

ВОЈНИ И ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ: „НАРОДНИ ПРОТЕСТ – ВРАТИТЕ НАМ ДРЖАВУ“, 7. октобар 2017.године у 14 часова

-
Полиција Републике Српске још прикупља све информације у вези са посљедњим дешавањима у Народној скупштини Републике Српске, изјавио је данас министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач.
Драган Лукач - Фото: РТРС

                                                                                                                                 Драган ЛукачФото: РТРС

 

„Тражимо извјештај и виђење о томе Народне скупштине Републике Српске“, рекао је Лукач данас новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да очекује од предсједника парламента Републике Српске да такав извјештај достави Министарству унутрашњих послова Републике Српске, након чега ће се видјети да ли постоји основа за евентуално прекршајне санкције и упућивање извјештаја на даље поступање.

Посланици опозиције у Народној скупштини Републике Српске блокирали су 13. септембра рад највише законодавне институције након што није постигнут договор на сједници скупштинског Колегијума о разматрању ревизорских извјештаја.

Они су стали иза стола за којим сједи скупштинско руководство и тиме онемогућили одржавање сједнице у главној скупштинској сали.

Извор: СРНА

www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=270873

-
У Бањалуци је данас одржана свечана оснивачка скупштина Борачке организације Специјалне бригаде полиције, која ће постати пуноправни члан Борачке организације /БОРС/ Републике Српске са свим правима и обавезама.

 

Бањалука: МУП - ветерани - Оснивачка скупштина - Фото: СРНА

                                                                    Бањалука: МУП – ветерани – Оснивачка скупштинаФото: СРНА

 

Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач, који је присуствовао сједници, рекао је новинарима да је ово начин да се поново скупе и активирају сви људи који су у току рата били припадници Специјалне бригаде.

„Циљ нам је да се бринемо о нашим ветеранима и њиховим породицама на један организован начин и да обиљежавамо све значајне датуме које су припадници Специјалне бригаде полиције током рата у цијелој Републици Српској обиљежили у борбама“, истакао је Лукач.

Он је рекао да је у саставу Специјалне бригаде полиције током рата било девет одреда, који су у посљедње двије године формирали своје организације широм Републике Српске.

Лукач је рекао да су у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске погинула 784 припадника Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске, од којих су 144 били припадници Специјалне бригаде полиције.

Предсједник Борачке организације Српске Миломир Савчић сматра да у БОРС-у морају бити најистакнутији борци и команданти.

„Припадници Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске спадају у елитне борце Војске Републике Српске /ВРС/ и управо смо осјетили потребу да се ова јединица као колективни члан нађе у БОРС-у“, рекао је новинарима Савчић.

Савчић је рекао да се овим и ауторитет БОРС-а и борачке популације у цјелини диже на виши ниво и да се на овај начин у организационом смислу овој јединици одаје огрмно признање за њен допринос у стварању Републике Српске.

„Ова јединица је у протеклом рату била ослонац свим јединицама ВРС у најтежим тренуцима, због чега треба да заузима посебно мјесто у БОРС-у као цјелини и да има своје представнике у највишим органима БОРС-а“, закључио је Савчић.

Ратни командант Седмог специјалног одреда полиције Републике Српске Златко Брдар рекао је новинарима да ће се оснивачком скупштином повезати све организационе јединице одреда које егзистирају у својим мјестима.

„У припреми је оснивање координационих одбора бригаде на цијелом простору Републике Српске, након чега ће бити основана кровна Борачка организација Специјалне бригаде МУП-а Републике Српске, која ће радити по статуту БОРС-а и бити њен колективни члан“, закључио је Брдар.

Сједници су присуствовали и директор Полиције Републике Српске Драко Ћулум, ратни команданти и припадници Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске.

Извор: СРНА

www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=270869

-
Холандска полиција ухапсила је још једног осумњиченог у вези са претњом због које је, после дојаве добијене од шпанских власти, у Ротердаму синоћ отказан један рок концерт

 

 Илустрација/Thinkstock

            Илустрација/Thinkstock

 

Холандска полиција ухапсила је још једног осумњиченог у вези са претњом због које је, после дојаве добијене од шпанских власти, у Ротердаму синоћ отказан један рок концерт, јавља холандски јавни медијски сервис НОС.

До хапшења је дошло јутрос на југу Холандије, наводи НОС.

Полиција и даље испитује шпанског држављанина, приведеног у Ротердаму, пошто је возио комби у којем су биле плинске боце, преноси Ројтерс.

Градоначелник Ротердама Ахмед Абуталеб изјавио је да је комби пронађен у близини концертне дворане, преноси агенција.

Концерт америчког рок бенда „Allah-Las“ отказан је по налогу полиције, а дворана је евакуисана.

ПОЛИЦИЈА: АМЕРИЧКИ РОК БЕНД БИО МЕТА ПЛАНИРАНОГ НАПАДА

Шеф полиције Ротердама Франк Паув изјавио је да је амерички рок бенд „Allah-Las“, чији је концерт отказан синоћ у том холандском граду, био мета планираног терористичког напада.

АФП преноси да је Паув навео да су од шпанских власти добили „конкретну информацију“ о нападу који је требало да се догоди током концерта.

„Постојала је конкретна информација добијена од шпанске полиције да би напад требало да се деси на тај дан, на том месту и да за мету има тај рок бенд“, казао је Паув.

Холандска полиција ухапсила је још једног осумњиченог у вези са претњом због које је, после дојаве добијене од шпанских власти, у Ротердаму синоћ отказан рок концерт, јавио је раније холандски јавни медијски сервис НОС.

До хапшења је дошло јутрос на југу Холандије, наводи НОС.

Полиција и даље испитује шпанског држављанина, приведеног у Ротердаму, пошто је возио комби у којем су биле плинске боце, преноси Ројтерс.

Градоначелник Ротердама Ахмед Абуталеб изјавио је да је комби пронађен у близини концертне дворане, преноси агенција.

Концерт америчког рок бенда „Allah-Las“ отказан је по налогу полиције, а дворана је евакуисана.

www.novosti.rs